Marc Alier (Ludo) - Home Page

Pàgina personal i Calaix Desastre

Estudi Sobre Hàbits dels Doctorands de la UPC en Gestió de Dades i Ús d'Aplicacions

Posted at — Jan 23, 2024

En aquesta entrada, presento un document important elaborat per l’Escola de Doctorat de la UPC. Es tracta de l’estudi “Dades i aplicacions: anàlisi d’hàbits en gestió de dades i ús d’aplicacions entre els estudiants de doctorat del Campus Nord UPC”, basat en una enquesta i un focus group realitzats durant els mesos de juny i juliol.

Dades i aplicacions : anàlisi d’hàbits en gestió de dades i ús d’aplicacions entre els estudiants de doctorat del Campus Nord UPC

L’objectiu de l’estudi és doble:

  1. Explorar com els doctorands del Campus Nord de la UPC gestionen i utilitzen les dades de recerca.
  2. Identificar les aplicacions més utilitzades en l’elaboració de tesis doctorals.

D’acord amb les conclusions de l’estudi, destacades a les pàgines 29-31 del document, es destaquen els següents punts:

Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre els patrons d’ús i les necessitats dels estudiants de doctorat en relació amb la gestió de dades i l’ús de tecnologies. La seva importància rau en la comprensió de com aquests elements s’integren en la pràctica acadèmica actual.