Marc Alier (Ludo) - Home Page

Pàgina personal i Calaix Desastre

Captura Directa de CO2 a l'Oceà: Una Nova Eina per Combatre el Canvi Climàtic

Posted at — Aug 16, 2023

Els oceans com a eines per capturar carboni

Els oceans són una esponja de carboni massiva, absorbint un quart de les emissions globals de CO2. Això els converteix en una eina potent per combatre el canvi climàtic. Una empresa anomenada Equatic està provant una idea audaç per eliminar el diòxid de carboni de l’atmosfera: extreure’l directament de l’oceà. L’empresa està provant aquesta idea amb una barcada a Los Angeles, que elimina 100 kg de CO2 de l’aigua de mar cada dia.

El procés de captura directa d’oceà

El procés de Captura funciona com una gran planta de dessalinització. Continuament atrau aigua de mar, separant l'1% d’aquesta per convertir-la en salmorra concentrada, que l’empresa posa a través d’una màquina d’electròlisi patentada. L’electròlisi, un procés utilitzat en diverses indústries, inclòs la dessalinització, envia aigua a través d’una sèrie de membranes electrificades. Cada membrana separa diferents molècules de l’aigua, que formen solucions àcides i alcalines. L’àcid es posa a l’aigua de l’oceà restant, on desencadena una reacció amb ions bicarbonat, fent que el CO2 surti en forma de bombolles. Després, l’empresa afegeix l’alcalí a l’aigua per neutralitzar-la abans de deixar-la anar.

Els premis X-Prize i la seva influència en la captura de carboni

Les empreses com Equatic i Captura sorgeixen en part gràcies als premis X-Prize, que són competicions internacionals que premien solucions innovadores a problemes globals. Aquests premis són efectius perquè incentiven la investigació i el desenvolupament en àrees clau, com ara la captura de carboni, i atreuen l’atenció dels inversors i del públic en general. Els premis X-Prize han estat una força impulsora darrere de molts avenços tecnològics i han ajudat a accelerar el progrés en àrees com la captura de carboni, la salut global i l’exploració espacial.

Avantatges i desavantatges de la captura directa d’oceà

Comparat amb la captura d’aire, la captura directa d’oceà (DOC) és un territori menys explorat. Però Equatic, Captura i altres estan intentant demostrar la viabilitat del concepte amb el suport de la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Fundació Gates, empreses de petroli i gas, i l’Agència de Projectes de Recerca Avançada d’Energia (ARPA-E). Extreure carboni de l’aigua de l’oceà, on està present a una concentració 150 vegades més alta que a l’atmosfera, és més eficient que la captura d’aire.

Tecnologies alternatives de captura directa d’oceà

Mentrestant, al MIT, el professor d’enginyeria química T. Alan Hatton, el professor d’enginyeria mecànica Kripa Varanasi i els seus col·legues han ideat una tecnologia DOC que minimitza l’ús de membranes, fent-la encara més senzilla i barata que l’electròlisi. El sistema de “flux reactiu” envia aigua a través de dues cel·les electroquímiques en tàndem. En la primera cel·la, un elèctrode de bismut allibera protons que separen el CO2 dels carbonats i bicarbonats de l’aigua, mentre que un elèctrode de clorur d’argent allibera ions de clorur per equilibrar la càrrega.

Consideracions ambientals

A mesura que les empreses i els inversors avancen amb els projectes de DOC, les organitzacions ambientals demanen precaució. Serà important que les tecnologies de retirada de carboni oceànic avancin de manera responsable i “no posin en perill la salut dels ecosistemes oceànics ni dels qui en depenen”. La crisi climàtica és tan clara i greu que necessitem la retirada de carboni basada en l’oceà. Però hi ha formes naturals i provades de fer-ho, com la conservació i restauració de les praderies marines o el creixement de les algues. Les tecnologies de DOC electroquímiques simplement tenen massa incògnites per gastar pressupostos de recerca limitats, donat el temps limitat que tenim.


Aquesta entrada de blog ha estat inspirada per l’article “Using The Oceans To Help Capture Carbon” de Prachi Patel, publicat a IEEE Spectrum. https://spectrum.ieee.org/direct-ocean-carbon-capture

ChatGTP m’ha ajudat en la redacció i a fer bona part del resum. Aquí teniu la conversa de la creació. GPT-4 + Plugin Webpilot https://chat.openai.com/share/5931adec-3d6b-4c91-add2-bdb045696cb2